Ziekmelding...

Met psychische klachten?

De bedrijfspsycholoog verbindt alle betrokken partijen.

Werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere hulpverleners en behandelaars.

De zware last van langdurig verzuim door psychische klachten blijft hierdoor beperkt. 
 
 
 

Werkhervatting kan vaak sneller

Als een medewerker zich ziekmeldt vanwege psychische klachten, verloopt de hulpverlening in principe via iemands eigen huisarts en praktijkondersteuner. De huisarts kan doorverwijzen naar de GGZ, of gespecialiseerde GGZ wanneer sprake is van complexe problematiek. Het voordeel is dat de werkgever de hulpverlening niet hoeft te bekostigen. Een nadeel is dat de werkgever niet op de hoogte is van de voortgang van het herstel. Ondertussen lopen de kosten van het verzuim wel met de dag op.

Waarom de bedrijfspsycholoog?

Een bedrijfspsycholoog is gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problemen die verband houden met psychische klachten. De bedrijfspsycholoog is bovendien een actiegerichte verbinding tussen alle betrokken partijen, d.w.z. werkgever, werknemer, bedrijfsarts en eventuele andere hulpverleners en behandelaars. Het resultaat is dat de werkgever uiteindelijk een hoge kostenpost van langdurig verzuim bespaard blijft.

Actie en snelheid

Na een aanvraag kan een intakegesprek met de medewerker doorgaans binnen een week plaatsvinden. Dankzij de samenwerking met de werkgever en bedrijfsarts kan ik vervolgens snel tot een advies komen. Ik adviseer over werkhervatting en, indien nodig, behandeling of begeleiding. De begeleiding doe ik soms zelf, of ik verwijs door naar andere hulpverlening.

Verzuimbegeleiding

Aanmelden

Als werkgever mag je een medewerker een consult bij de bedrijfspsycholoog aanbieden, wanneer je vermoedt dat er sprake is van (verzuim door) psychische klachten.

In het consult voer ik een vertrouwelijk gesprek waarin ik de klachten inventariseer. Behalve een luisterend oor te bieden maak ik ook een analyse van de aanleiding en achtergrond van de ziekmelding en beoordeel of de klachten overwegend werk- of privégerelateerd zijn.

Op basis van mijn bevindingen stel ik een advies op voor de werkgever en voor de werknemer. Hiermee geef ik aan wat er nodig is voor werkhervatting.

Indien gewenst stel ik een inhoudelijk verslag op, bedoeld voor de bedrijfsarts of huisarts.

Hoe verder?

Een vervolg is niet altijd nodig. Als na het eerste consult direct acties ondernomen worden met het oog op herstel en werkhervatting, nemen de bedrijfsarts en/of huisarts dit over.

Is er sprake van werkgerelateerde problematiek of een indicatie voor individuele coaching? Dan kan een medewerker bij mij terecht voor vervolggesprekken. Voor werkgevers kan het gunstig zijn om dergelijke ondersteuning aan te bieden omdat:
  • de weg naar herstel hierdoor aanzienlijk verkort wordt, in vergelijking met een traject via huisarts, praktijkondersteuner en reguliere GGZ (wachtlijst minimaal 6-8 wk),
  • een bedrijfspsycholoog gespecialiseerd is in arbeidsgerelateerde psychische problematiek
  • de werkgever op deze manier optimaal geïnformeerd wordt en meer invloed heeft op het proces van terugkeer naar het werk
  • twee tot drie afspraken vaak al voldoende zijn om succesvol te kunnen reïntegreren,
  • het past bij "goed werkgeverschap" om te doen wat nodig is zodat een medewerker snel en succesvol reïntegreert.
Voor individuele intakegesprekken en begeleidingstrajecten is geen wachtlijst, dit kan in principe altijd binnen 1-2 weken starten.

Is er sprake van een arbeidsconflict? Dan kan de bedrijfspsycholoog als mediator optreden, of doorverwijzen naar mediation.

Psycholoog nodig?

Drs. Marcia Bulder is telefonisch bereikbaar via 06-23959868.

Of stuur een e-mail naar: [email protected] dan neemt zij op zeer korte termijn contact met u op.