Als je wilt weten hoe de zaken er werkelijk voor staan,

probeer ze dan te veranderen

- Kurt Lewin, 1890-1947Marcia Bulder helpt mensen en organisaties om gezond aan het werk te zijn en samen doelen te bereiken.

 
 
 
 

Als adviseur en vertrouwenspersoon ben ik er voor werkgever én werknemer. Een bijzondere rol waarin ik voor alle betrokken partijen de belangen en verwachtingen boven tafel wil krijgen. Mijn doel is altijd dat mensen aan het werk kunnen op een manier die mentaal gezond is en waarbij iedereen tot zijn recht komt. Ik adviseer over alles wat hierbij komt kijken.

Achtergrond

Na de studie klinische psychologie en gezondheidspsychologie heb ik gewerkt als assessmentpsycholoog bij verschillende selectiebureaus en HR-adviesbureaus. In deze periode ben ik ingeschreven in het register van arbeids -en organisatiepsychologen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

In 2012 heb ik ZEN Advies opgericht omdat ik mensen en organisaties op mijn eigen manier wil bijstaan in hun ontwikkeling. Mijn eigen manier houdt in:

  • Mensen zijn al voor hun geboorte en gedurende de rest van hun leven altijd in ontwikkeling.
  • Een mens is nooit 'af', een mens kan altijd veranderen.
  • Organisaties bestaan uit mensen, en een gezonde organisatie is continu in beweging.
  • Het instromen, doorstromen en uitstromen van personeel is een natuurlijk proces in iedere organisatie.
  • Als een mens of organisatie stilstaat, betekent dit dat er blokkades zijn waardoor de beweging stagneert.
  • Deze blokkades veroorzaken pijn, conflict, psychische problemen en verminderd functioneren.
  • Door blokkades op te heffen, komt beweging terug en volgen mensen en organisaties hun natuurlijke drijfveren.
Van blokkades herkennen bij mensen en organisaties heb ik mijn werk gemaakt. Inmiddels werk ik volledig zelfstandig als bedrijfspsycholoog om organisaties te helpen gezond te worden en te blijven.

Systemisch denken en het toepassen van de cliëntgerichte methode van Carl Rogers vormen een basis in mijn werk.

De arbeid- en organisatiepsycholoog

Arbeids- & organisatiepsychologen houden zich onder andere bezig met personeelsselectie, management, ziekteverzuim, beroepskeuze en personeelsselectie. Zij bestuderen het menselijk gedrag op de werkvloer, de verhouding tussen werknemer en organisatie en de functie- en takenverdelingen. Aan de hand van de bestudeerde structuren is het mogelijk eventueel aanpassingen door te voeren.

Ook wanneer een organisatie veel ziekteverzuim kent, is het mogelijk om een A&O-psycholoog in te schakelen. Deze helpt dan met analyse, advies en het vormgeven van re-integratieprogramma’s.

Daarnaast is een A&O-psycholoog betrokken bij de werving en selectie van personeel, het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s en biedt hij hulp bij loopbaanontwikkeling.

(Bron: arbeidsdeskundigen.nl)